Hírek

Elérhetőségek

Településtörténet

Kisnyárád (németül: Kischnaarad) község Baranya megyében, a mohácsi járásban.

Kisnyárád nevét 1285 körül említik egy oklevélben. A település ekkor a királyi tárnokok jobbágyainak a földje volt, és IV. Lászlóodaadta (Németi) Leunard fiainak.

1292-1297 körül egy oklevélben idevaló lakosa tanúskodásáról van szó.

1335-ben papja 8 báni pápai tizedet fizetett.

A török időkben a falu lakossága megfogyatkozott.

A 18. században német telepesek érkeztek a faluba. 2001-ben lakosságának 37,5%-a vallotta magát német nemzetiségűnek.