Hírek

Elérhetőségek

Helyi Választási Iroda tájékoztatása Helyi Választási Bizottságról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés ga) és gc) pontja alapján a helyi választási iroda vezetője tájékoztatást tesz közzé a választással kapcsolatos tudnivalókról. Jelen közlemény a Helyi Választási Bizottság tagjairól és a bizottság döntéseinek közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségéről tartalmaz információkat.